Jūs aplūkojat arhīvu apdrošināšana.

paba.eu avatārs

by paba.eu

Apdrošinātāju profesionālais viedoklis par ugunsgrēku Rīgas pilī

Jūnijs 21, 2013 in Jaunumi

Skatoties no profesionālās risku analīzes un apdrošināšanas viedokļa, pēdējā laika lielākā ugunsnelaime – ugunsgrēks prezidenta pilī, diemžēl kārtējo reizi parādījis mūsu negatavību krīzes situācijām. Pēc nepārbaudītām ziņām, ugunsdzēsējiem no divām Rīgā pieejamajām kāpnēm vienas esot bijušas remontā, savukārt pārvietojamais ūdens sūknis esot notikuma vietā salūzis. Tas atsauc atmiņā pāris gadus vecu notikumu Ventspilī, kur vētras rezultātā pārtraucoties elektrības padevei, izrādījās, ka amonjaka tvertnēs no diviem avārijas ģeneratoriem viena nebija, bet otrs bija remontā, un gribot negribot sākās iedzīvotāju bēgšana no pilsētas. Riska analīzes un glābšanas plāna šajā situācijā, šķiet, vakar nebija ne ugunsdzēsējiem, ne glābšanas dienestiem un arī tuvāk esošajiem objektiem – piemēram citiem muzejiem. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

AAS Balva In memoriam

Jūnijs 18, 2013 in Jaunumi

Ar Finanšu kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 17. jūnija lēmumu ir labākos medību laukos aizgājusi Latvijas vecākā apdrošināšanas sabiedrība AAS Balva. Balva dibināta 1992. gadā un tās sākumstruktūrā bija izmantoti PSRS laikā funkcionējušās sabiedrības Ingosstrah elementi. Otra no divām tolaik PSRS esošajām apdrošināšanas sabiedrībām – Gosstrah juridiskā mantiniece ir AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana”, kura kopā ar nesen dibināto AAS “Citadele Life” ir „pēdējie mohikāņi” no Latvijā reģistrētajām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām.

AAS Balva savā trauksmainajā dzīvē ir gājusi cauri dažādam turbulentām attīstības fāzēm. 1996. gadā tā pārņēma tolaik pirmās „neatkarīgās” apdrošināšanas sabiedrības AAS Dukāts filiāļu tīklu, tādejādi stabili kļūstot par Latvijas sabiedrību Nr. 2 pēc filiāļu tīkla apjoma. Vēlāk gan to pārspēja AAS Baltikums un, iespējams, arī BTA. Bet kā veco laiku apdrošināšanas tradīciju nesēja, AAS Balva Latvijas lauku rajonos ir bijusi nepārspēta līdz pat šim gadam. Pēc īpašnieku maiņas AAS Balva 2006. gadā apvienojās ar AAS Norden. Gan savos pirmssākumos ar zaļajām kartēm, gan arī pēdējos gados, Latvijā Balva bija pazīstama kā viens no Latvijas OCTA līderiem. Tomēr OCTA zemo cenu gados, kuri sākās 2009. un 2010. gadā, ar līdera godu nepietika, lai nodrošinātu labu peļņu, bet Balvas turbulentā vēsture un reputācija nebija tāda, lai spētu izveidot lielu un labu portfeli citos apdrošināšanas segmentos. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Apdrošināto personu interešu aizsardzība

Oktobris 29, 2012 in Jaunumi

Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija (PABA) ir sagatavojusi vairākus priekšlikumus, kā nodrošināt apdrošināto personu interešu aizsardzību, un labāk piemērot Latvijas likumus un normatīvos aktus reālajai situācijai apdrošināšanas nozarē.

Plašāku sabiedrību finanšu nozarē bieži vien vairāk interesē bankas (īpaši, kad atkal parādījusies  interese par atsevišķu banku stabilitāti). Tomēr finanšu sektorā bez bankām ietilpst arī apdrošināšanas sabiedrības. Apdrošināšanas un uzkrājošais  sektors (dzīvības apdrošināšana, pensiju līmeņi)  daudzās valstīs ir pat ievērojami lielāks par banku sektoru. Tādēļ gluži automātiski rodas jautājumi kā Latvijā tiek aizsargātas apdrošināto personu intereses un vai Latvijā apdrošināto personu intereses tiek adekvāti aizsargātas. Notikumi ap nu jau gadu atpakaļ bankrotējušo Krājbanku parādīja, ka bankai piederoša apdrošināšanas sabiedrība (LKB Life), nespēja pārdzīvot mātes kompānijas maksātnespēju un bankrotu. Arī AAS LKB Life pretēji sākotnēji optimistiskajiem FKTK un pašas kompānijas vadības paziņojumiem tomēr lēnā garā likvidējās un pašlaik izmaksā kompensācijas apdrošinātajam personām.

Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Problēmas ar uzkrājošās apdrošināšanas pārdošanu Latvijā

Jūnijs 14, 2012 in Jaunumi

Eirozonas valstu parādu krīze attīstās ļoti strauji, tādēļ jebkurai investīcijai ir iespējamas dažādas attīstības prognozes – gan optimistiskas, gan pesimistiskas. Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija (PABA) uzskata, ka potenciālajiem ilgtermiņa apdrošināšanas produktu ieguldītājiem ir jābūt objektīvi informētiem par iespējām ieguldījuma rezultātā naudu gan iegūt, gan pazaudēt, kā arī par iespējām pārtraukt savus uzkrājošos apdrošināšanas līgumus. Finanšu un Kapitāla tirgus komisija pašlaik gatavo normatīvos aktus, kuros plānots noteikt kārtību kādā klientiem sniedzama informācija par investīciju produktiem. PABA atbalsta stingrāka regulējuma ieviešanu informācijas sniegšanas jomā, un uzskata, ka pašlaik uzkrājošās apdrošināšanas nozarē, it īpaši tiešajos pārdošanas kanālos, potenciālie klienti bieži vien nesaņem adekvātu informāciju par uzkrājošās apdrošināšanas instrumentiem, kuri tiem tiek piedāvāti. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Par vienlīdzīgu attieksmi pret dzimumiem apdrošināšanā

Maijs 7, 2012 in Jaunumi

Saistībā ar Eiropas Savienības direktīvām par diskriminācijas aizliegumu pēc dzimuma, un grūtnieču diskriminācijas aizliegumu, pašlaik Latvijā tiek gatavotas izmaiņas likumā par apdrošināšanas līgumu, lai nodrošinātu to, ka apdrošināšanā patērētāji netiek diskriminēti pēc šīm pazīmēm.

Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija (PABA) uzskata, ka apdrošināšana pati par sevi principā vienmēr ir indivīdu diskriminējoša, jo apdrošināšanas prēmijas parasti un gandrīz vienmēr tiek noteiktas ne tikai atkarībā no indivīda uzvedības vai individuālās apdrošināšanas vēstures, bet arī atkarībā no indivīda (apdrošinātās personas) piederības pie kādas grupas. Apdrošināšanas cena (prēmija) var būt atkarīga no profesijas, no jūsu vecuma un veselības stāvokļa, no dzīvesvietas adreses, no īpašuma tipa kādā dzīvojat (piemēram, koka vai mūra ēka) un no piederības daudzām citām grupām, tai skaitā no dzimuma un no daudziem citiem apstākļiem, kurus indivīds pats nevar ietekmēt. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

OCTA tagad obligāts arī skūteriem

Aprīlis 28, 2012 in Jaunumi

Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija (PABA) atgādina, ka 2011.gada rudenī spēkā stājušās OCTA likuma (Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums) izmaiņas cita starpā nosaka, ka kopš 2011./2012.gada ziemas, OCTA apdrošināšana obligāti ir jāveic vēl vienai transporta līdzekļu klasei, kurai tas līdz šīm nebija obligāti – mopēdu un skūteru īpašniekiem. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

OCTA nekustamajiem īpašumiem

Aprīlis 2, 2012 in Jaunumi

Pēdējā laikā, sakarā ar vairākiem lieliem negadījumiem, sabiedrībā ir atkal izskanējušas domas par to vai nevajadzētu ieviest obligātu nekustamā īpašuma (it īpaši dzīvojamā fonda) apdrošināšanu. Read the rest of this entry →