Jūs aplūkojat arhīvu brokeri.

paba.eu avatārs

by paba.eu

Asociācijas vienojas par vadlīnijām apdrošināšanas brokeru iepirkumos

Septembris 27, 2012 in Jaunumi

2012. gada 26. septembrī Rīgā notika Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācijas (PABA) un Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas (LABA) pārstāvju tikšanās, lai diskutētu par kopīgām vadlīnijām apdrošināšanas brokeru izvēlē, veicot apdrošināšanas brokeru iepirkumu.

2012.gada sākumā masu mēdijos izskanēja vairāki diskutabli gadījumi, kad valsts un pašvaldību iestādes it kā necaurspīdīgi un bez konkursa rīkošanas ir izvēlējušās apdrošināšanas brokerus dažādu apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšanai.

Apdrošināšanas brokeru pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības publiskajos iepirkumos izmanto jau turpat 15 gadus. Līdz šim Publisko iepirkumu likums speciāli neregulēja kārtību, kādā pasūtītājs ar apdrošināšanas brokera palīdzību iepērk apdrošināšanas pakalpojumus, ne arī to, kā pasūtītājs maksā atlīdzību par saņemtajiem pakalpojumiem apdrošināšanas brokerim. Rezultātā pastāvēja neskaidrības un pretrunīgi viedokļi, kas robežojās pat ar aplamu viedokli, ka apdrošināšanas brokeru pakalpojumus publiskajos iepirkumos nedrīkst izmantot vispār.

Beidzot 2012.gada jūnijā Saeimā tika pieņemti grozījumi Publisko iepirkumu likumā (grozījumi stājās spēkā ar 1.augustu), kurā tika noteikts pienākums pasūtītājam veikt atsevišķu iepirkumu apdrošināšanas brokera izvēlei.  Pati brokera izvēles procedūra Publisko iepirkumu likumā nav nekā atsevišķi atrunāta un šobrī tai ir piemērojami vispārējie likuma principi. Read the rest of this entry →

paba.eu avatārs

by paba.eu

Asociācija iesniedz grozījumus likumdošanā par brokeru iepirkumiem

Marts 2, 2012 in Jaunumi

Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija (PABA) uzskata, ka pēdējā laikā masu mēdijos publicētās ziņas par gadījumiem, kad necaurspīdīgi un bez konkursa tiek izvēlēti atsevišķi brokeri publisko apdrošināšanas iepirkumu veikšanai, gan pilsētu domēs, gan arī atsevišķās ministrijās, tik tiešām var radīt pamatotas aizdomas par korupciju, un šāda prakse ir izskaužama.

Tādēļ PABA ir gatava sniegt palīdzību kvalitatīvu kritēriju izstrādei apdrošināšanas brokeru izvēlei un ir sagatavojusi un iesniegusi priekšlikumus Finanšu ministrijai Iepirkumu likuma grozījumiem. Esam izteikuši arī gatavību piedalīties komisijās un darba grupās, kur tiek izstrādāti un sagatavoti attiecīgie likumu grozījumi. Read the rest of this entry →